Modlete se v Jeho jménu

„V té hodině se mě nebudete na nic ptát. Amen, amen, pravím vám: Jestliže o něco požádáte Otce v mém jménu, dá vám to. Až dosud jste o nic nepožádali v mém jménu; žádejte a dostanete, aby vaše radost byla úplná.” Jan 16,23–24

Když chodil náš nejmladší syn ještě do školy, starali se o něj během našich cest jiní lidé. Proto, aby se mohli za mé nepřítomnosti postarat o jeho zdravotní stav, a v případě potřeby zvolit vhodnou léčbu, musela jsem podepsat určité právní prohlášení, ve kterém jsem jim udělila právo činit v mém jménu rozhodnutí ohledně zdraví mého syna.

Přesně to stejné učinil Ježíš pro své učedníky a následně také pro všechny, kteří v Něj věří. Slíbil, že nás Otec vyslyší, budeme-li Ho prosit v Jeho jménu. Je to autorita, kterou jsme dostali v Jeho jménu.

Jeho jméno zaujímá Jeho místo, reprezentuje Ho. Modlíme-li se v Jeho jménu, je to, jako kdyby se modlil On sám. Toto privilegium se zdá příliš podivuhodné a někdy je pro nás těžké tomu uvěřit! Protože nám to však Bůh v Bibli zaslíbil, můžeme tomu věřit. Používejte tedy autoritu Ježíšova jména, přemáhejte zlo a přinášejte Boží požehnání do tohoto světa.


Můžete se začít modlit

„Bože, s odvahou se modlím ve jménu Ježíše. Vím, že mi nasloucháš a jsi připraven mě vyslyšet. Děkuji Ti za úžasné privilegium, že se mohu modlit ve jménu Tvého Syna.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon