Ježíšova krev

Tak je i napsáno: První člověk, Adam, se stal duší živou, poslední Adam Duchem oživujícím. 1. Korintským 15,45

Princip Ježíšovy krve je pro mnohé nepochopitelný. Neporozumíme-li však tomu, nebudeme jako věřící moci uchopit moc, která je nám k dispozici.

Když Adam zhřešil, přenášel se hřích skrze krev z generace na generaci. David tuto pravdu v Žalmu 51,7 vyjadřuje následujícími slovy: „Hle, byl jsem zplozen v nepravosti, matka mě počala v hříchu.“

Ježíš přišel zachránit lidstvo, zaplatit cenu za naši svobodu a uvést nás do prvotního stavu. Jak by to mohl dokázat, kdyby i jeho krev byla poskvrněna hříchem?

Ježíš je v 1. Korintským nazván posledním Adamem. Protože byl zrozen z Boha, a ne z člověka, máme v Jeho krvi život. Pokud ji přijmeme, zvítězí v našem životě nad smrtí, která v nás působí skrze hřích.

Bůh nás chce znovu postavit do pozice autority, která nám patří. Učinil již vše potřebné. Můžeme říci, že již zapečetil dohodu. Výkupné bylo plně zaplaceno. Jsme vykoupeni za cenu vzácné Ježíšovy krve.

Můžete se začít modlit

„Bože, byl jsem vykoupen a osvobozen Ježíšovou krví. Přestože jsem se narodil v hříchu, byl jsem očištěn Ježíšovou krví. Děkuji Ti, Pane!“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon