V naší slabosti se projevuje Boží síla

Ale on mi řekl: „Stačí ti má milost, neboť [má] moc se dokonává ve slabosti.“ Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. 2. Korintským 12,9

Silný nebo slabý? Pokud byste jedním z těchto slov měli popsat sebe, které byste zvolili? Myslím, že by se většina z nás rozhodla pro slovo „slabý“. Věděli jste ale, že nemusíte žít jako poražení vlastními slabostmi?

Jediným způsobem, jak zvítězit nad vlastní slabostí, je opřít se o Boží sílu. Toho dosáhneme jedině, pokud se přestaneme zaměřovat na vlastní nedostatky. Je možné hledět jen na to, co nám schází. Lepší je však zaměřit se na Jeho sílu a vše ostatní, co pro nás chce vykonat.

Pozemská slabost není součástí našeho dědictví. Ježíš nepřišel na svět, nezemřel na kříži a nevstal z mrtvých jen proto, abychom byli slabí a žili jako poražení. To vše učinil proto, aby nám daroval dědictví, autoritu vládnout již v tomto životě a podřídit si životní okolnosti.

V každé oblasti, kde chybujete, vám chce Bůh pomoci. Je připraven dát vám Svou sílu. Až se znovu setkáte s vlastní slabostí, nezapomeňte vyznávat, že ve vaší slabosti se projevuje Jeho síla.


Můžete se začít modlit

„Bože, vyznávám a prohlašuji, že když jsem slabý, Ty zůstáváš silný. Nebudu si dělat starosti a žít jako poražený kvůli vlastním nedostatkům. Místo toho budu věřit Tvé síle.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon