Nepředstavitelná moc v Ježíšově jménu

Proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno, aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno; ti, kdo jsou na nebi i na zemi i pod zemí, a k slávě Boha Otce aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Filipským 2,9–11

Mnoho lidí včetně některých křesťanů vůbec netuší, jaká úžasná moc je v Ježíšově jménu.

Přemýšleli jste někdy o důležitosti jména? Jméno představuje osobu, její charakter a odlišuje ji tak od ostatních. Když někoho nazveme jeho jménem, prohlašujeme o něm určité věci.

Stejné je to se jménem Ježíš, vyslovení jména Ježíš není jen obyčejným slovem. Vyznáváme totiž jméno, které ztělesňuje moc. Ne lidskou moc, ale moc a autoritu samého Boha (viz Koloským 2,9–10).

Když vyslovujeme Jeho jméno, obracíme se k Jeho osobě. Ježíš znamená „Zachránce“, vyznáváme tedy, co pro nás činí. Zachraňuje nás od hříchu, od našich pochybení a okolností, které nejsou součástí Jeho vůle (viz Matouš 1,21).

Mnozí touží zakusit Boží nadpřirozenou moc, nechápou však, že se tato moc uvolňuje, když ve víře vyznáváme jméno Ježíš. Toto nádherné jméno Bůh daroval těm, kteří věří. Jako Boží dítě vyznávejte dnes ve víře Ježíšovo jméno.


Můžete se začít modlit

„Otče, ve víře vyznávám jméno Ježíš nad všemi svými životními okolnostmi. Děkuji Ti za moc spasení, která nám byla dána ve Tvém Synu.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon