Dokonalý Boží plán pro váš život

Jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše. Filipským 1,6

„Bůh má dokonalý plán pro váš život!“ Tuto větu jsme slyšeli již mnohokrát, nejsem si však jistá, že tomu opravdu všichni věříme. Možná nám v tom jaksi nehraje slovo „dokonalý“. Nikdo není dokonalý, proto v nás tento koncept vyvolává tlak a napětí.

Dokonalost se zdá být nedosažitelná. A víte co? Skutečně jí nemůžeme dosáhnout!

Boží plán není dokonalý kvůli naší dokonalosti. Dokonalý je tvůrce tohoto plánu. Zná nás lépe, než známe my sami sebe. Vytvořil a uvádí do praxe plán, který se hodí přesně pro nás.

Ve Filipským 1,6 nám Pavel říká, že nás Bůh zachránil a začal v nás dobré dílo. Toto dílo také dovede do konce.

Když uvažujeme o tom, jak v nás Bůh působí navzdory naší nedokonalosti, uvědomme si Jeho dokonalost. Nic, co bychom jednou mohli dokázat, nemůže být dostatečně dobré, aby uspokojilo Boží standard dokonalosti. Jedině Ježíš, ten Dokonalý, je dostatečně dobrý! A protože jsme v Něm, může se Boží dokonalý plán v našem životě naplnit!

Můžete se začít modlit

„Drahý Bože, vím, že nejsem dokonalý. Děkuji Ti, že Tvůj plán závisí na Tvé dokonalosti, a ne na mé. Jsem Ti ze srdce vděčný, že jsi ve mně začal dobré dílo. Důvěřuji Ti, že jej také dokončíš.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon