Bůh používá křehké nádoby

Ale nyní, Hospodine, ty jsi náš otec. My jsme hlína a ty hrnčíř; všichni jsme dílo tvých rukou. Izajáš 64,7

Bůh od nás neočekává, že budeme dokonalí. On nás stvořil a ví, že jsme jen lidé, kteří chybují. Naším úkolem je každý den usilovat o to, abychom sloužili Bohu, jak nejlépe umíme, a používali při tom dary, které nám dal. Když uděláme chybu, dáme to s Bohem do pořádku, přijmeme Jeho odpuštění a pokračujeme dál.

Příliš mnoho lidí žije ve lživém přesvědčení, že si je Bůh nemůže použít, protože nejsou dokonalí. Bůh (hrnčíř) však k vykonání svého díla používá křehké hliněné nádoby (nás) a přeje si, abychom se nechali použít. Chce nás naplnit svojí dobrotou a světlem, které máme poté přinášet temnému světu, tedy všem lidem okolo.

Nebojme se tedy našich vlastních chyb. Přiznejme si je a dovolme Bohu, aby si nás přesto používal. Nesoustřeďme se tolik na vlastní nedostatky, ale vydejme se Bohu takoví, jací jsme, aby nás mohl použít. Bůh je dokonalý, proto na Něho upřeme svůj pohled a vyhlížejme to, co může učinit v našem životě i skrze nás.

Bůh používá i křehké nádoby k úžasným věcem. Každý z nás může někoho povzbudit, učinit jej šťastným, nebo přinést Boha do svého okolí. Využijme dary, které máme od Boha, a služme Mu.

Modlitba

„Bože, vím, že jsem křehká nádoba, Ty si mě však jako hrnčíř můžeš použít i navzdory mým nedostatkům. Naplň mě svojí dobrotou a světlem, abych je mohl přinášet do svého okolí.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon