Naslouchejme Božímu tichému hlasu

Po zemětřesení oheň, ale Hospodin v tom ohni nebyl. Po ohni tichý a jemný hlas. 1. Královská 19,12

Chceme-li ve svých životech prožívat pokoj, musíme každý den naslouchat Božímu hlasu.

Necháme-li se vést, budeme ve svém nitru „vědět“, co Bůh říká, a jaká je Jeho vůle. V 1. Královské 19,12 je Boží vedení popsáno jako tichý a jemný hlas, ne jako hromobití.

Bůh Elijáše nevedl skrze silný vítr, zemětřesení nebo oheň, promluvil k němu tichým a jemným hlasem. Boží vedení poznáme tak, že je to často prostě jen jistota v našem srdci spíše než nějaký skutečný hlas.

Pokud se naučíme naslouchat Bohu a dělat to, co říká, věci se začnou dařit. Je důležité Boha poslechnout, i když přesně nerozumíme tomu, proč nás vede určitým směrem. Budeme-li Ho následovat, spočineme v Něm a v Jeho pokoji. Proto Mu naslouchejme.

Modlitba

„Duchu svatý, pomoz mi pozorně naslouchat Tvému hlasu, abych každý den ve svém srdci slyšel Tvé vedení. Chci Tě následovat a prožívat Tvůj pokoj.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon