Bůh pomáhá pokorným

Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás povýšil v příhodný čas. 1. Petrova 5,6

Ježíš nás vybízí, abychom na Něho uvrhli všechny své starosti. Přesto se jich mnohdy velice těžko vzdáváme. Neuvědomujeme si totiž, jak špatně se nám povede, když budeme nosit všechna naše břemena sami.

Vítězství v životě budeme zažívat jen tehdy, když budeme jednat s Boží moudrostí. Ta nám radí, abychom odložili své starosti, protože jen tak získáme skutečný pokoj. Objeví-li se věci, které nás znepokojují, potřebujeme Boží pomoc. První list Petrův v páté kapitole v šestém verši říká, že Boží pomoc získáme tehdy, když se pokoříme před Bohem.

To se může zdát na první pohled jednoduše. Někteří z nás však mají problém pomoc přijmout. S pokorou v srdci to jde snáz. Pokud se vám to dosud nedařilo, zkuste to Božím způsobem.

Podřídíme-li se Bohu a prosíme-li Ho o pomoc, uvolní Svoji moc do naší situace a my se můžeme radovat ze života. Pokořme se tedy před Bohem a dovolme Mu nést naše břemena a starosti.

Modlitba

„Bože, vím, že sám nejsem schopen vést úspěšně svůj život. V pokoře Tě prosím o pomoc. Důvěřuji Ti a dávám Ti vládu nad svým životem.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon