Život v Boží spravedlnosti

Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. 2. Korintským 5,21

Každý z nás si musí zodpovědět dvě důležité otázky.

Vím, kdo jsem v Kristu?

Žiji v Jeho spravedlnosti?

Mnoho lidí neumí na tyto otázky odpovědět a to jim brání prožívat svobodu a pokoj, které pro ně Bůh připravil.

Bible říká, že ve chvíli, kdy přijmeme Krista jako svého Spasitele, Bůh smaže všechny naše hříchy a dá nám Svoji spravedlnost. Je to dar, který si nemůžeme zasloužit. Musíme ho však přijmout a následkem toho prožijeme i Boží pokoj.

Pokud žijeme v Kristu, získáme vnitřní pokoj a jistotu. Víme, že nám Bůh dá vždy vše potřebné k vykonání toho, čím nás pověřil. Jsme přesvědčeni, že nás Ježíš miluje a že za nás zemřel, a tak můžeme každý den milovat Boha z celého srdce.

Máme-li jistotu, že Kristus žije v nás a že pro nás na kříži vydobyl spravedlnost, můžeme v ní také chodit. Budeme-li prožívat Jeho lásku, snadno se Bohu vydáme a budeme žít jen pro Něho.

Modlitba

„Pane, chci si neustále uvědomovat, kým jsem v Tobě. Ukaž mi, prosím, vše, co jsi pro mě vykonal. Chci žít ve Tvé spravedlnosti.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon