Nepodlehněme strachu

Hospodin řekl Abramovi: Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. 1. Mojžíšova 12,1

Bible vypráví příběh Abrama, který důvěřoval Bohu navzdory vlastním strachům.

Představte si, že by vám Bůh řekl, abyste opustili svůj domov, rodinu a důvěrně známé okolí a vypravili se na cestu neznámo kam. Přesně to se stalo Abramovi a asi ho to také pořádně naplnilo strachem a nejistotou. Bůh mu však řekl: „neboj se“.

Mnohokrát si myslíme, že můžeme vykročit až ve chvíli, kdy se zbavíme veškerých nejistot a obav. S takovým přístupem bychom toho asi v životě pro Boha, pro druhé, ani pro nás samotné moc neudělali. Abram vykročil ve víře navzdory strachu.

Kdyby obavám podlehl, asi by nikdy nenaplnil povolání, které pro něho Bůh měl. Nikdy by se nestal otcem mnohých národů.

Strach nám chce zabránit v naplnění Boží vůle. Vykročme mu navzdory. Poté nás čeká stejně jako Abrama bohatá odměna.

Modlitba

„Bože, Abram Tě navzdory strachu poslechl a Ty jsi mu zůstal věrný. I já se vzepřu jakémukoli strachu a vykročím v poslušnosti Tvé vůle.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon