Odpuštění je cesta k pokoji a radosti

Ale milujte své nepřátele a čiňte dobře, půjčujte a neočekávejte něco na oplátku. A vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, protože on je dobrotivý k nevděčným i zlým. Lukáš 6,35

Před několika lety někdo z mých přátel navštívil restauraci a náhodou vyslechl rozhovor, který probíhal u sousedního stolu, kde seděl obchodní partner naší organizace s několika dalšími lidmi. Netušil, že ho poslouchají moji přátelé, a proto nedával pozor a mluvil o nás velice nepěkně.

Zprvu jsem se velice rozzlobila a rozhodla se, že mu naše organizace už nikdy nedá žádnou zakázku. Té noci mi však Duch svatý řekl, abych takto nejednala. Řekl mi, že mám dělat to, co sama učím. Pověděl mi, abych tomu člověku koupila nějaký dárek a šla mu říct, jak moc si vážím jeho služeb pro naši organizaci.

Nebylo to pro mě lehké, ale Bůh mi dal milost k tomu, abych Ho poslechla, a našeho partnera požehnala.

Vzpomínám si, jaká radost přišla do mého srdce ve chvíli, kdy jsem začala aktivně pozitivně jednat.

Když budeme lidem, kteří nám ublížili, prokazovat dobro, Boží radost naplní naši duši.

Máte někoho, komu můžete dnes odpustit a učinit pro něj něco dobrého? Vykročte cestou odpuštění, ta vede ke skutečnému pokoji a radosti.

Modlitba

„Bože, potřebuji Tvoji milost k tomu, abych mohl poslechnout Tvé slovo a prokazovat dobro těm, kdo mi ublížili. Vím, že když jim odpustím a požehnám je, prožiji ve své duši Tvoji radost a pokoj.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon