Hledejme pravé poznání

Rozhodl jsem se, že nechci mezi vámi znát nic než Ježíše Krista, a to toho ukřižovaného.                  1. Korintským 2,2

Mnozí křesťané v životě trpí, protože vyhledávají tělesnou moudrost namísto Božího slova. Bůh říká: „Můj lid hyne pro nedostatek poznání.“ (Ozeáš 4,6)

Apoštol Pavel byl vzdělaný muž. Ve vzdělanosti předčil mnohé, zároveň však před svým obrácením pronásledoval křesťany a chtěl je zabíjet. Bůh s ním však měl naštěstí jiné plány. Pavlovi se zjevil a navždy proměnil jeho život.

Pavel zjistil, že duchovní moudrost je nesrovnatelně důležitější než veškeré jeho lidské poznání, a proto se k němu už nikdy nevrátil. My musíme pochopit, jak je pro nás důležité, abychom se učili duchovním věcem. Potřebujeme číst, studovat a promýšlet Boží slovo a zcela jím naplnit svoji mysl. To je mnohem důležitější, než hledání světského poznání a nepodstatných informací.

Z vlastní zkušenosti vám mohu potvrdit, že poznávání Božího slova změní váš život. Boží slovo proměnilo Pavla v jednoho z nejvýznamnějších křesťanů všech dob. Toto slovo může proměnit i vás. Tím naplníte nádherný plán, který Bůh v Kristu připravil.

Hledejte duchovní moudrost v Božím slově. Čím více ho bude ve vaší mysli a ve vašem srdci, tím snáze najdete to, co v životě skutečně hledáte.

Modlitba

„Pane, nechci ztrácet čas lidskou moudrostí, která není pro můj život důležitá. Pomoz mi, prosím, abych tak jako Pavel vyhledával nade vše duchovní moudrost, poznání Tvého slova a Tebe samotného.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon