Druhá strana kříže

…který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrdnuv hanbou, a sedí po pravici Božího trůnu. Židům 12,2

Tak jako mnoho věcí má i Ježíšův kříž dvě strany – ukřižování a vzkříšení. Ježíš trpěl proto, aby mohl přejít z jedné strany na druhou. Kdyby neprošel ukřižováním, byli bychom my všichni dnes bez Spasitele a bez odpuštění hříchů.

Židům 12,2 říká, že Ježíš vytrpěl bolest na kříži proto, že hleděl na radost vzkříšení, která Ho čekala na druhé straně. I my procházíme ve svých životech různými těžkostmi. Vytvořila jsem si vlastní definici slova vytrpět: „Vydržet déle než ďábel. Vytrvat, dokud soužení nevypůsobí potřebnou změnu v mém životě a dokud nepřejdu z jedné strany kříže na druhou.“

Někdy procházíme těžkými situacemi kvůli našim vlastním chybám, jindy proto, že jsme se vzepřeli pokušení a hříchu, nebo jednoduše žijeme v neočekávaných okolnostech. V každém případě musíme vytrvat. Na druhé straně nás čeká odměna, radost z toho, že jsme prošli zkouškou a zvítězili.

Pohleďme na to, jak se Ježíš vypořádal s utrpením. Očekával radost a vítězství, které pro Něho byly připraveny. Bůh nám chce dát moc k tomu, abychom ve zkouškách jednali stejným způsobem.

Modlitba

„Bože, chtěl bych vždy vytrvat tak jako Ježíš. Pomoz mi vidět radost a odměnu, která je pro mě připravena, abych mohl v moci Tvé milosti projít každou zkouškou.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon