Jak zakoušet Boží přítomnost v každodenním životě

Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.”     Jan 14,23

Život bývá uspěchaný a plný věcí, které odvádějí naši pozornost. Velice rychle se nám může stát, že veškerou pozornost začneme věnovat starostem, denním úkolům a záležitostem, které nás znepokojují. Přehlédneme však to, co je v životě nejdůležitější.

Na konci druhé kapitoly Lukášova evangelia najdeme krátký, ale zajímavý příběh, kde se Marie a Josef s dvanáctiletým Ježíšem vypravili do Jeruzaléma na svátek Velikonoc. Když se vraceli domů, mysleli si, že je Ježíš s nimi.

Jak často si myslíme, že je Bůh s námi, ačkoliv jsme ho opustili a žijeme si po svém?

Zajímavé je, že Marie a Josef ušli den cesty, než zpozorovali, že s nimi Ježíš není. Později jim to trvalo tři dny, než ho nalezli. Tři dny! Tento příběh nás učí, že je mnohem jednodušší Boží zvláštní přítomnost ztratit, než ji později znovu najít.

Musíme dávat pozor, abychom Boží přítomnost neopouštěli. Tak může Bůh v našem srdci přebývat a cítit se zde opravdu jako doma.

Začít můžeme jednoduše tak, že jsme poslušni Božímu slovu. Rozhodnutí odvrátit se od jednání, které Boha zarmucuje, je první známkou duchovní zralosti. Ukazujeme tím, že nám není jedno, jak se Bůh cítí.

To znamená, že se rozhodneme být štědří k ostatním, učíme se odpouštět, nelpíme na uraženosti a žijeme v pokoji s bližními. Naučíme se vědomě používat slova povzbuzení, děkovat Bohu a pozvedat druhé, takto budeme cítit spojení s Bohem po celý den.


Můžete se začít modlit

„Otče, dekuji Ti, že přebýváš v mém srdci. Pane, potřebuji dnes Tvoji přítomnost. Pomoz mi ctít Tě myšlenkami i slovy, chci být požehnáním pro všechny okolo.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon