Vytrvejme na Boží cestě

Tvé slovo je lampou pro mé nohy, je světlem na mé stezce. Žalm 119,105

Každý z nás může ve svém životě prohlubovat svůj vztah s Bohem a růst. Než jsem si tuto pravdu uvědomila, myslela jsem si, že jsem špatná. Domnívala jsem se, že se mnou není něco v pořádku, že nejsem taková, jaká bych měla být. Byla jsem přesvědčena, že se neumím zlepšit a že nedokážu naplnit své cíle. Vyčítala jsem si, že se málo snažím o svoji proměnu. Z toho všeho jsem byla velmi zničená a deprimovaná. I když jsem se velmi snažila být lepší, znovu a znovu jsem padala.

Později jsem se však rozhodla, že nebudu hledět na své představy a začnu být Bohu vděčná za všechny proměny a růst. Ve svém srdci jsem poznala, že jdu správným směrem. Pochopila jsem také, že se Bůh raduje, když se nevzdávám a zůstávám v Jeho plánu, a že se na mě nezlobí, i když jsem ještě nedospěla k cíli.

Bůh se raduje, když vytrváme a následujeme Ho. Zaslibuje nám, že zůstane světlem na naší stezce.  Zůstává věrný, i když klopýtneme nebo se nám něco nepodaří. Vidí naše pokroky, je na nás hrdý a pomůže nám zůstat na správné cestě.

Modlitba

„Bože, už si nad sebou nebudu zoufat. Až dosud jsi mě vedl skrze mnoho překážek a vím, že i nadále zůstaneš světlem na mojí životní cestě.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon