Přijměme Boží milost a moc

… Jestliže proviněním jednoho člověka mnozí zemřeli, mnohem více se na mnohé rozhojnila Boží milost a dar spravedlnosti v milosti toho jednoho člověka, Ježíše Krista. Římanům 5,15

K tomu, abyste ve svém životě naplnili Boží plán, potřebujete moc, kterou Bůh dává ze své milosti. Pokud však namísto Jeho vůle uskutečňujete svoje plány, Bůh vaši aktivitu nepodpoří, ztratíte Jeho pomazání a prožijete zklamání.

Boží milost vám dává schopnost k tomu, abyste mohli žít v Jeho povolání, a potvrzuje správné nasměrování. Pokud však děláte věci po svém, zůstanete sami bez Boží pomoci. Následujete-li Boží vedení, dostanete zadarmo moc k tomu, abyste naplnili Jeho vůli.

Milost je vždy zadarmo, nemusíte udělat nic proto, abyste si ji zasloužili. Rozhodnete-li se následovat Boží plán, Bůh vám vždy pomůže. Ježíš zemřel, aby vám odpustil vaše hříchy, abyste v Něm mohli žít spravedlivý život a mohli být vedeni Duchem svatým v každodenním životě.

Přijměte Jeho milost a moc. Namísto prosazování svojí vůle řekněte Bohu, že Ho chcete následovat a proste o Jeho pomoc. Bůh je věrný a vyslyší vaši modlitbu. Ve své milosti je vždy připraven vám pomoci.

Modlitba

„Duchu svatý, bez Tvé pomoci nemohu úspěšně žít. Chci s radostí vstoupit do Tvého povolání a žít podle Tvé vůle.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon