Milujme druhé jako sebe sama

… Budeš milovat svého bližního jako sebe samého… Marek 12,31

Je těžké se radovat ze života, pokud nemilujete sami sebe. Negativní postoj k sobě samým vždy působí problémy ve vztazích s ostatními.

Mnoho let jsem měla velké problémy s druhými lidmi. Skrze Boží slovo jsem však zjistila, že tyto těžkosti vychází z mého nitra, protože nemiluji sama sebe.

Bible hovoří o dobrém a špatném stromě. Dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom špatné ovoce. Stejně tak i „ovoce“ vašeho života vychází z „kořenů“, které jsou ve vašem nitru. Z pocitů viny, odmítnutí, méněcennosti a nedostatku lásky vyrůstají problémy ve vztazích.

Prožijete-li však Boží bezpodmínečnou lásku a začnete pozitivně přijímat sebe i druhé, ponesete dobré ovoce a vaše vztahy se změní k lepšímu.

Z čeho vyrůstají vaše kořeny? Prozkoumejte své srdce a modlete se, aby vás Bůh zasadil do půdy své lásky. Jedině tak budete moci milovat sebe i druhé. Buďte pevně zakořeněni v Něm.

Modlitba

„Bože, chci být zakořeněný ve Tvé lásce. Přijímám ji, protože bez ní nemohu milovat sebe ani druhé.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon