Čiňme dobro druhým

Všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, čiňte i vy jim; neboť v tom je celý Zákon i Proroci. Matouš 7,12

Bůh nám chce žehnat ve všech oblastech našeho života. My však mnohá z Jeho požehnání nezakoušíme, protože nečiníme druhým lidem to, co bychom chtěli, aby oni činili nám. Rádi bychom od druhých přijímali dobré věci, mnohdy však zapomínáme, že bychom nejprve měli nesobecky sloužit a pomáhat my jim.

Pokud naše manželství, rodinný vztah nebo přátelství nejsou takové, jaké bychom si přáli, přemýšlejme o tom, jestli se ve svém životě řídíme Ježíšovým pravidlem z Matouše 7,12.

Možná něco očekáváme od našeho partnera nebo tvrdohlavě odmítáme pomoci svému příteli, protože jsme přesvědčeni, že by měl naopak on pomoci nám. To je ale sobecké myšlení. Věci se v našem životě nikdy nezmění, pokud se nerozhodneme jednat správně. Nadešel čas, abychom se ponížili a zachránili naše vztahy.

Namísto toho, abychom se soustředili na sebe a na naše požehnání, obětujme se a služme všem, které nám Bůh postavil do cesty. Buďme služebníky a žehnejme druhým. To by mělo být naší prioritou.

Budeme-li jednat s druhými tak, jak bychom si přáli, aby oni jednali s námi, naše vztahy se zlepší a budeme osvobozeni od frustrace a pocitu odmítnutí.

Modlitba

„Bože, vím, že sobeckým způsobem života nikdy nic nezískám. Namísto toho, abych čekal, že mi budou lidé žehnat, budu žehnat já jim. Budu se k nim chovat tak, jak bych si přál, aby oni jednali se mnou.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon