Srdce vydané Bohu

Vždyť Hospodinovy oči obzírají celou zemi, aby posílil srdce těch, kteří jsou cele s ním.                      2. Paralipomenon 16,9                                  

Pán mi neustále připomíná, že nehledí na můj výkon, ale že Mu záleží především na mém srdci.

Mnozí lidé mají představu, že si je Bůh nemůže použít, dokud nebudou dokonalí. Takové myšlení však Bohu zabraňuje, aby si nás mohl použít. Bůh nás používá takové, jací jsme.

Lidé nás většinou mají rádi, jen když se chováme podle jejich představ. Činíme-li to, co se jim líbí, přijímají nás, děláme-li věci jinak, odmítají nás. Bůh je však jiný. Miluje nás a přijímá nehledě na naše chyby.

To samozřejmě neznamená, že by nám mělo být jedno, jak se chováme, nebo že bychom neměli usilovat o život v posvěcení. Každý člověk, který vydal svůj život Bohu, si přeci přeje, aby se Mu ve všem líbil. Bůh nás nikdy neodmítne kvůli nějaké slabosti nebo chybě. On nás miluje a pomáhá nám v každé situaci.

Přijměme Boží lásku a opětujme ji, vydejme Mu svá srdce.

Modlitba

„Bože, vím, že mě miluješ navzdory mým slabostem a chybám. Děkuji Ti za Tvou lásku a vydávám Ti své srdce. Vím, že si mě můžeš použít, chci Tě následovat celým svým srdcem.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon