Jaká Je Boží Láska?

Jaká je Boží láska?

… když nás podle zaslíbení své vůle předurčil sobě k synovství skrze Ježíše Krista… Efezským 1,5

Proč nás Bůh miluje, když jsme tak nedokonalí? Protože se tak rozhodl a dělá Mu to radost. Láska k nám je součástí Jeho charakteru, nehledě na to, jak hříšné mohou být naše skutky.

Bůh přemáhá zlo dobrem (viz Římanům 12,21). Dělá to tak, že nám dává svou nekonečnou milost. Když zhřešíme, Jeho milost zůstává větší než náš hřích. A stejně jako není možné, aby nás Bůh přestal milovat, nemůžeme ani my udělat nic, co by odvrátilo Jeho lásku od nás.

Bůh miluje, protože láska je součástí Jeho charakteru. On je láska (viz 1. Janova 4,8). Nemiluje všechny naše skutky, miluje však nás. Boží láska je tou mocí, která odpouští naše hříchy, obvazuje naše citové rány a uzdravuje naše zlomená srdce (viz Žalm 147,3).

Boží láska je bezpodmínečná, vychází z Jeho srdce a není závislá na nás! Když si uvědomíme, že nás Bůh miluje nehledě na všechno, co jsme udělali nebo neudělali, prožijeme neuvěřitelný průlom. Takže se přestaňme snažit si Jeho lásku zasloužit, a jednoduše ji přijměme a začněme se z ní radovat.


Modlitba

„Bože, Tvoje láska je úžasná. Pohled na ni mi připomíná, že nezávisí na mých skutcích, ale na Tvé dobrotě. Pomoz mi Tvou lásku přijmout.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon