Máš duchovní „zplnomocnění“

Máš duchovní „zplnomocnění“

Ale říkám vám pravdu: Je pro vás užitečné, abych odešel. Neboť neodejdu-li, Zastánce k vám nepřijde; odejdu-li, pošlu ho k vám. (Jan 16,7)

Ó, jak úžasné by bylo fyzicky chodit s Ježíšem! Ježíš ale svým následovníkům řekl, že pro ně bude lepší, pokud odejde, protože pak pošle svého Ducha, aby přebýval v každém věřícím. Řekl jim, že ačkoli jsou zarmouceni zprávou o jeho odchodu, budou se opět radovat jako žena, která prochází zármutkem při porodu, ale když se dítě narodí, raduje se.

Ježíš věděl, že až na sobě uvidí slávu jeho Ducha a poznají moc, která bude každému z nich dána díky privilegiu modlit se v jeho jménu, změní názor. Dal svým učedníkům – a také všem, kdo v něj věří –, doslova „plnou moc“, tedy zákonné právo používat jeho jméno. „V Ježíšově jménu“ znamená na jeho místě; jeho jméno ho zastupuje.

Ježíš se místo nás stal dokonalým. Místo nás se zalíbil Otci, takže nemusíme být pod tlakem a myslet si, že musíme mít dokonalý záznam o správném chování, abychom se mohli modlit. Když předstupujeme před Otce v Ježíšově jménu, můžeme vyznat své hříchy, přijmout jeho odpuštění a směle mu přednést své žádosti.


Když věřící vysloví jméno Ježíš, celé nebe zpozorní.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon