Jaká je cena požehnání

Vždyť co člověku prospěje, získá-li celý svět, ale uškodí své duši? Anebo co dá člověk výměnou za svou duši? Matouš 16,26

Satan se nás snaží donutit k tomu, abychom žili průměrným životem, Bůh nás však vyzývá, abychom hledali vyšší cíle. Nesmíme se spokojit s tím, čeho jsme již dosáhli. Nízká očekávání nás omezují, protože Bůh může skrze nás činit jen to, co ve víře vyhlížíme.

Dávejme pozor, abychom duchovně nestagnovali. Nežijme průměrným životem, vždyť nesloužíme průměrnému Bohu. Bůh je dokonalý, buďme jako On. Podle Matouše 16,26 se nám může stát, že sice získáme věci tohoto světa, přijdeme však o požehnání, které pro nás Bůh připravil.

Pokud od Boha očekáváme příliš málo, přijdeme o mnoho. Nic přece nemůže nahradit nádherný, pokojný, radostný a spravedlivý život, který můžeme mít v Kristu zde na zemi. Pokud však neposloucháme Boha a žijeme podle vlastní vůle, bude náš život bezvýznamný a plytký.

Zdrojem našeho požehnání je Bůh, ne my sami. Musíme Ho mít na prvním místě. Když budeme hledat nejprve Jeho království, prožijeme požehnání. Připravil pro nás mnohem více, než si dovedeme představit.

Modlitba

„Bože, nechci se spokojit s průměrným životem. Pomoz mi, abych Tě měl na prvním místě a abych prožíval Tvé království již zde na zemi.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon