Místo Starostí Uctívej!

Bojte se Hospodina, jeho svatí! Ti, kdo se ho bojí, netrpí nouzi. Žalm 34,10

Pamatuji si jednou ráno, když jsem se posadila k modlitbě, a místo toho se začala zabývat starostmi ohledně aktuální situace a začala jsem hledat možná řešení.

Najednou jsem ve svém duchu zaslechla ten tichý hlas, který říkal: „Joyce, budeš uctívat tento problém nebo mě?“ Bůh byl ochoten postarat se o můj problém, pokud jsem byla já ochotna zapomenout na svou situaci a strávit čas uctíváním Boha.

Když uctíváme Pána, uvolňují se naše emocionální a duševní břemena, která nás tíží. Všechny tyto věci jsou najednou pohlceny Boží nádherou. Když upřeme svůj pohled na Boha a uctíváme Jej, pochopíme, že Jeho plán pro náš život je pro naše dobro.

V Bibli je napsáno, že ti, kdo se bojí Boha a skutečně Jej uctívají, nebudou trpět nouzi. Chcete si zajistit, že bude o všechny vaše potřeby vždy postaráno? Potom Ho nezapomeňte uctívat a nestrachujte se.

Chvalte Boha a oslavujte Ho nehledě na těžkosti, kterým čelíte. Ve vašem srdci takto poroste víra a zvítězíte.


Můžete se začít modlit

„Bože, nebudu si dělat starosti. Místo toho Tě chci uctívat. Jsi velký a mocný, vím, že se postaráš o mé potřeby, protože jsi milující a dobrotivý Bůh.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon