Nebezpečí žárlivosti

Vždyť kde je závist a soupeření, tam je zmatek a kdejaká špatná věc.  Jakub 3,16

Hněv způsobený žárlivostí, je jednou z prvních emocí, o kterých se v Bibli můžeme dočíst. Ve 4. kapitole První Mojžíšovy je napsáno, že Kain zabil svého bratra Ábela kvůli žárlivosti, která v něm vyvolala hněv. Přestože šlo v tomto případě o poněkud extrémní následky, můžeme si z toho vzít ponaučení a uvědomit si, jaká nebezpečí se v žárlivosti skrývají.

V dnešní společnosti si mnozí lidé zakládají na své práci, společenském postavení nebo dokonce na pozici v církvi. Jejich sebevědomí je založeno na vnějších okolnostech. Takový postoj způsobuje, že se neustále bojí, že by je někdo mohl předběhnout. Žárlivost způsobuje, že se snaží vypadat před druhými dobře.

Pokud jsme omezeni takovým postojem, musíme si uvědomit, že Bůh nás povolává podle Svého záměru. Má pro náš život nádherný plán a ví, že se na jeho uskutečnění potřebujeme správně připravit.

Navzdory malým začátkům musí naše životní radost a naplnění pramenit z poslušnosti konkrétnímu povolání, které pro nás Bůh má. Naší motivací nemá být žárlivost a touha dosáhnout něčeho, čím bychom udělali dojem na druhé. Nedovolme žárlivosti, aby se ve našem životě rozrostla. Důvěřujme Bohu, že nás povede tam, kde máme být.

Modlitba

„Bože, žárlivost je nebezpečná, a proto s ní nechci mít nic společného. Můj status není závislý na světských pozicích nebo uznání. Jen Ty jsi vším, co potřebuji.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon