Nejprve hledej Boha, a teprve potom mu služ

Nejprve hledej Boha, a teprve potom mu služ

A ty, můj synu Šalomoune, poznávej Boha svého otce a služ mu celým srdcem a ochotnou duší, neboť Hospodin zkoumá každé srdce a zná každé zaměření myšlenek. Budeš-li jej hledat, dá se ti nalézt, opustíš-li ho, natrvalo tě odvrhne. (1. Paralipomenon 28,9)

Ježíš má soucit s lidmi, kteří trpí pod náboženským útlakem a jsou utlačováni náboženskými vůdci. Touží vidět uzdravené a obnovené lidi. Chce, aby lidé poznali, jak je dobrý, a pochopili, že je plný milosti a shovívavosti, pomalý k hněvu a ochotný odpouštět. Bůh zdarma rozdává svou milost a sílu činit to, co bychom sami nedokázali. Když nám říká, abychom něco udělali, nenechává nás bezmocné, ale dává nám vše, co k tomu potřebujeme.

Ježíš řekl: „Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek.“ (Matouš 11,28) Toto slovo mluví k lidem, kteří trpí duchovním vyhořením. Chce utěšit ty, kteří jsou unavení a trpí pocitem selhání. V dnešní době jsou v církvi tisíce lidí, kteří jsou duchovně přepracovaní a podvyživení. Tito lidé touží po mocném vztahu s Bohem; udělali vše, co jim takzvané náboženství přikazuje, přesto se stále cítí prázdní.

Ve své touze potěšit Boha nahradili vztah s ním prací pro něj, aniž by mu naslouchali, aby zjistili, jakým směrem se vydat. Bůh chce, abychom konali skutky Království, což jsou věci, k nimž nás sám vede. Nechce, abychom se zabývali náboženskými činnostmi a mysleli si, že ho uspokojíme obětmi, o něž nás nikdy nežádal. Jak mohou lidé konat Boží skutky, když si ani neudělají čas na to, aby naslouchali Bohu a zjistili, kam je vede?


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Zeptej se Boha, co pro tebe připravil, a pak to z celého srdce dělej.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon