Nejvyšší chvála patří Bohu

Nejvyšší chvála patří Bohu

Věrní ať se radují v slávě, ať jásají ve svých leženích. Ať svým hrdlem vyvyšují Boha s oboustranným mečem v rukách… (Žalm 149,5–6)

Měli bychom si vytvořit zvyk děkovat Bohu a oslavovat ho hned, jak se ráno probudíme. Dokud ještě ležíme v posteli, děkujme Bohu a naplňme si mysl Božím slovem.

Chválou zvítězíme nad ďáblem rychleji než jakoukoli jinou bojovou strategií. Chvála je neviditelný oděv, který si oblékáme a který nás chrání před porážkou a negativitou v mysli. Musí to ale být upřímná chvála ze srdce, nejenom slova a metody, které si chceme prověřit a zjistit, zda fungují. Chválíme Boha za jeho zaslíbení, která nám dal ve svém Slově, a za jeho dobrotu.

Uctívání je bojová pozice! Když uctíváme Boha za to, kým je, jaký je jeho charakter, schopnosti a moc, přibližujeme se k němu a nepřítel je poražen.

Nikdy nemůžeme být přespříliš vděční! Děkuj Bohu po celý den a pamatuj na všechno, co pro tebe udělal.


Bůh nikdy neprohrává. Má jasný bojový plán, a když ho budeme následovat, vždycky vyhrajeme.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon