I nepřítel má svůj plán

Buďte střízliví a bděte! Váš protivník Ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil.            1. Petrova 5,8

Bůh má plán pro váš život, ale stejně tak ho má i ďábel. Proto Bible říká, že musíme být neustále vyrovnaní, zdrženliví a rozvážní, bdělí a ostražití.

Zdrženliví znamená být „ukáznění“, rozvážní znamená být „rozhodní“ a ostražití znamená být „opatrní“. Takto musíme žít neustále. To je velmi důležité.

Musíme brát vážně naše povolání odrazit nepřítele. Kdykoli nám Bůh ukáže nějakou oblast našeho života, kterou nepřítel napadá, nesmíme zůstat nečinně sedět. Musíme to vzít vážně a zahnat satana na útěk.

Bůh nás povolal k vítězství v Kristu. Nemusíme otročit plánu nepřítele. Můžeme se rozhodnout zaujmout naši pravou pozici. Vezměme Boha vážně, následujme vedení Ducha svatého a zůstaňme na stráži proti nepříteli. Následujme Boží plán pro náš život, a ne satanův. Tak nepřítele vždy porazíme.

Modlitba

„Bože, chci naplnit Tvůj plán, a ne ďáblův. Ukaž mi oblasti, ve kterých mě nepřítel napadá a veď mě tak, abych ho mohl porazit.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon