Nesmýšlejme o sobě příliš vysoko

Myslí-li si totiž někdo, že je něco, ačkoli nic není, klame sám sebe. Galatským 6,3

Bible nás opakovaně varuje před pýchou. Nebezpečí, které se skrývá v pýše, téměř nelze přecenit. Pokud zpychneme, dáváme nepříteli příležitost, aby na nás měl vliv.

Smýšlíme-li o sobě příliš vysoko, přestaneme si vážit druhých, zapomeneme důvěřovat Bohu a ignorujeme skutečnost, že bez Boha nejsme ničím.

Takový postoj a způsob myšlení je pro Boha nepřijatelný. Potřebujeme mít zdravý strach před pýchou a nezapomínat, že základem naší hodnoty je Boží láska a Jeho odpuštění. Nesmíme si zakládat na své způsobilosti dosáhnout velkých věcí bez pomoci.

Je důležité, abychom si uvědomovali, že kdykoliv se nám něco daří, je to jen proto, že nám Bůh k tomu dal obdarování a milost. Jakmile si začneme zakládat na tom, že jsme něčeho sami dosáhli, vstupuje do našeho života pýcha.

Nezapomínejme, že patříme Bohu. Nesmýšlejme o sobě příliš vysoko, a místo toho se zaměřme na to, jak velký je náš Bůh a jak moc nás miluje. Každý náš úspěch je založen na Jeho milosti, díky níž můžeme dělat vše, k čemu nás povolal.

Modlitba

„Pane, vše dobré v mém životě pochází od Tebe. Chci se pokořit před Tebou a činit pokání z každého postoje pýchy. Vím, že kdykoliv se mi daří, je to jen díky Tvé milosti a dobrotě.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon