Nepodléhejme sebelítosti

Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji, a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. Jeremiáš 29,11

Sebelítost je velmi negativní a destruktivní věc. Zaslepí nás a nedovolí nám vidět požehnání a příležitosti, které jsou před námi. Okrádá nás o naději pro dnešní i zítřejší den. Lidé, kteří se utápějí v sebelítosti, si myslí: Proč bych se vůbec měl o něco pokoušet? Vždyť se mi to stejně nepodaří.

Sebelítost je vlastně modloslužba, protože se jedná o extrémní formu zaměřenosti na sebe. Pokud se necháme přemoci sebelítostí, odmítáme tím Boží lásku a popíráme Boží schopnost měnit situace.

Dejme si pozor, abychom sebelítostí nepromarnili již ani jeden den života. Pokud ztrácíme naději a pociťujeme sebelítost, zastavme se a řekněme si: „Nebudu se litovat. Možná procházím náročným obdobím, nepřestanu však mít naději na lepší časy!“

Boží úmysly s námi a Jeho plány jsou dobré. Pán nám chce dát naději do budoucnosti. Pokud neztratíme naději a zůstaneme zaměřeni na Ježíše a víru v Něj, začnou se ve našem životě dít nádherné věci!

Modlitba

„Bože, odmítám již litovat sám sebe. V těžkých situacích si chci uvědomovat, že Ty jsi větší než mé problémy a připravuješ pro mě skvělou budoucnost. Chci, aby se Tvůj plán pro můj život, uskutečnil. Proto budu Ti důvěřovat.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon