Nebojme se dělat těžká rozhodnutí!

Neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech, nýbrž takového, který ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu. Židům 4,15

Je důležité, abychom činili správná rozhodnutí, obzvláště když procházíme těžkostmi, zoufalstvím, frustrací nebo pociťujeme zmatek a správné rozhodnutí se zdá být tou nejtěžší věcí. Když jsme ve stresu, je přirozené, že chceme jít cestou nejmenšího odporu.

Právě v těchto chvílích je ale důležité se správně rozhodnout, protože tím můžeme dosáhnout největšího vítězství. Chceme-li v životě sklízet dobré výsledky, musíme dělat správná rozhodnutí, i když se nám třeba nechce.

Ohromuje mě, že Ježíš přesně ví, jak se cítíme. Když byl člověkem, bojoval se stejnými pocity frustrace, jaké prožíváme my. Někdy by to byl nejraději vzdal a zjednodušil si to. Nad každým pokušením však zvítězil a učinil správné rozhodnutí, přestože to bylo těžké.

Když se unavíme a ztrácíme odhodlanost, můžeme si uvědomit, že sloužíme Bohu, který přesně ví, čím procházíme. Chce nám pomoci a dát nám milost, abychom v tom nebyli sami.

Pokud jsme vyčerpaní a nejraději bychom to vzdali, nezapomeňme, že Bůh je s námi a rozumí nám. V moci Jeho síly udělejme správná rozhodnutí.


Modlitba

„Bože, jsem Ti moc vděčný, že rozumíš všemu, čím procházím, a víš, s čím bojuji. Když mám nutkání vydat se cestou nejmenšího odporu, budu hledat svou sílu v Tobě. Pomoz mi činit správná rozhodnutí, i když to není snadné.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon