Jak růst ve schopnosti rozeznání

A spočine na něm Duch Hospodinův: Duch moudrosti a rozumnosti, Duch rady a udatnosti, Duch poznání a bázně před Hospodinem. Izajáš 11,2

Ježíš měl během svého pozemského života silnou schopnost rozpoznávat. Ta nebyla založena na jeho tělesných pocitech, nýbrž na jeho intimním vztahu a komunikaci s nebeským Otcem.

Stejný dar rozeznání je k dispozici i nám. Můžeme ho získat díky svému vztahu s Bohem.

Jak to tedy funguje? Dříve než cokoliv uděláme, prověřme ve svém duchu, zda je to v pořádku. Pokud pociťujeme pokoj, pokračujme. Máme-li nepříjemný pocit nebo prožíváme zmatek a frustraci, pak raději vyčkejme.

Mnohokrát jsem byla třeba v obchodě a plánovala něco koupit. Než jsem však došla k pokladně, všimla jsem si vnitřního nepokoje; bylo to jako určité nutkání ze strany Ducha svatého, že mám s nákupem ještě počkat.

Nejúžasnější na tom je to, že když se v takových situacích rozhodneme uposlechnout vedení Ducha svatého, budeme duchovně růst. Boží moc pak bude v našem životě působit ještě silněji a v našem jednání se začne projevovat ovoce Ducha.

Podřiďme se Duchu svatému a následujme Jeho vedení. Pak budeme mít stejnou schopnost rozlišení, jako měl Ježíš.

Modlitba

„Bože, nechci se rozhodovat na základě svých povrchních a sobeckých přání. Toužím mít schopnost rozlišení. Chci u každého rozhodnutí slyšet Tvůj hlas, upozorňuj mě na touhy, které nejsou od Tebe, a dej mi pokoj, když jdu správným směrem.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon