Snažme se podle svých nejlepších schopností!

… abyste uměli rozpoznat to, na čem záleží, a byli čistí a bezúhonní pro den Kristův… Filipským 1,10

Bůh je tak úžasný! A Jeho pozemští zástupci by měli být jako On. Důležité je, abychom se ve všem, co děláme, snažili jednat podle svých nejlepších schopností. Nesmíme ztrácet motivaci a ve všem bychom měli usilovat o nejlepší výsledek. Pavel nás v listu Filipským 1,10 povzbuzuje, abychom se naučili rozpoznávat, na čem záleží. Budeme-li v životě usilovat o vynikající výsledky, zakusíme Boží radost a budeme dobrým příkladem pro lidi ze světa.

Chceme-li sklízet výjimečné výsledky, musíme také výjimečným způsobem zasévat. Nemůžeme očekávat špičkové výsledky, pokud nebudeme žít výjimečným způsobem. V Bibli se dozvídáme, že máme být pilní, vytrvalí a odhodlaní. Tyto vlastnosti nám pomáhají na cestě k dokonalosti.

Měli bychom se snažit vynikat ve všem, do čeho se pustíme a do čeho nás Bůh přivede. Buďme pilní. Nenechávejme věci nedokončené. S čímkoliv začneme, to také podle svých nejlepších schopností dokončeme. Buďme vytrvalí a rozhodní, odhodlaní dosáhnout výjimečných výsledků.

Bůh je poctěn, když lidé usilují o dokonalost. Snažme se podle svých nejlepších schopností, a On bude s námi a uschopní nás.

Modlitba

„Bože, chci ve svém životě usilovat o dokonalost. Posilni mě, pomoz mi snažit se podle mých nejlepších schopností, abych zůstal vytrvalý, pilný a odhodlaný.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon