Důvěřujme Bohu navzdory citovým zkouškám

Otče, chceš-li, přenes tento kalich ode mne, avšak ne má vůle, nýbrž tvá se staň. Lukáš 22,42

Růst a cesta ke zralosti, na níž se učíme následovat Ducha svatého, je proces, ke kterému nedojde přes noc. Je to cesta, která nějaký čas potrvá. Bůh krok za krokem, zkušenost za zkušeností prověřuje naše city a dává nám příležitost růst.

Někdy Bůh dovolí, abychom procházeli těžkostmi, které rozproudí naše emoce. Tak můžeme vidět, jak jsme stále ještě citově labilní a jak moc potřebujeme Jeho pomoc.

Ježíš je naším příkladem i v tomto ohledu. Tu noc, než zemřel, prožíval silný emoční boj. Nechtěl zemřít, ale vydal své pocity Bohu a modlil se: „Ne má, nýbrž Tvá vůle se staň.“ Přestože se situace nevyřešila okamžitě, Ježíš nakonec zvítězil v nejtěžší zkoušce všech dob.

I my můžeme obstát ve všech citových zkouškách. Ježíš se nenechal ovládnout pocity, a my můžeme následovat Jeho příkladu. Když prožíváme citový boj, vydržme a využijme příležitosti vykročit na cestu dokonalé důvěry v Boha.

Modlitba

„Pane, vím, že Ti mohu důvěřovat, i když prožívám citový boj. Ježíš je mým příkladem, a proto chci být jako On a říci: ‚Ne má, nýbrž Tvá vůle se staň.‘ Ty víš, co je pro mě nejlepší, chci Ti zcela důvěřovat.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon