Nevyhořte Důsledkem Příliš Velkého Množství Aktivit

Nevyhořte důsledkem příliš velkého množství aktivit

„Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci; a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho je příjemné a mé břemeno je lehké.“ Matouš 11,28–30

V počátcích svého života s Bohem jsem byla nadšená a toužila Mu sloužit. Proto jsem se přihlásila do všech možných aktivit, i když mi třeba nebyly tak blízké. Jedním z důsledků bylo, že jsem rychle zjistila, k čemu mám pomazání.

Kvůli rychlému životnímu tempu jsem však neměla mnoho času na pravidelné obecenství s Bohem.  Dělala jsem pro Něj mnoho dobrých věcí, Jeho osobu jsem však v celém procesu začínala jaksi ignorovat. Důsledkem toho jsem byla často velmi nešťastná, protože jsem se nemohla zbavit skutků těla.

„Skutky těla“ jsou věci, které činíme bez působení Boží moci v nás. Obvykle jsou nepříjemné, unavují nás, nepřináší žádnou radost ani naplnění. Často se jedná o dobré skutky, které však nejsou tím, co pro nás Bůh připravil.

Stává se, že lidé vyhoří důsledkem náboženských aktivit, v rámci kterých se z vlastní síly pokoušejí sloužit Bohu. Ježíš nezemřel, abychom se měli čím zabývat. Zemřel proto, abychom se mohli skrze Něj spojit s Bohem a mít hluboký osobní vztah s Nebeským Otcem, Božím Synem a Duchem svatým.

Máte pocit, že byste měli ze svého seznamu vyškrtat určité skutky těla a tento čas věnovat skutečnému obecenství s Bohem?


Můžete se začít modlit

„Pane, uznávám, že dobré skutky nemohou nahradit skutečné poznání Tebe. Pomoz mi najít v Tobě odpočinek. Rozhoduji se odložit nepotřebné aktivity a věnovat více času Tobě.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon