Pokoj

Pokoj

A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. (Filipským 4,7)

Již mnohokrát jsem mluvila o tom, že Bůh vede svůj lid prostřednictvím pokoje. Chci o tom však mluvit znovu, protože je to skutečně velmi důležité. Lidé, kteří dělají věci, v nichž necítí pokoj, mají život plný trápení a v ničem neuspějí. Musíme následovat pokoj.

Dnešní verš náš ujišťuje, že nás Bůh vede svým pokojem. Pokud něco děláš, například se díváš na televizi, a najednou v tom nemáš pokoj, ozval se Boží hlas. Nedostatek pokoje v této situaci znamená, že ti Bůh říká: „Vypni to. To, na co se díváš, není pro tebe dobré.“

Jestli nemáš pokoj, když o něčem mluvíš, je to Bůh, který k tobě mluví. Rychlá omluva ti ušetří spoustu problémů. Můžeš například říct: „Je mi líto, že jsem to řekl. Mýlil jsem se, prosím, odpusť mi.“ Bůh chce být zapojen do všech tvých rozhodnutí. Jedním ze způsobů, jak ti ukazuje, co si myslí o tvém jednání, je, že ti dá nebo odejme svůj pokoj.

Pokud nemáš pokoj, neposloucháš Boha, protože Boží pokoj má rozhodovat ve tvém srdci (viz Koloským 3,15). Kdykoli ztratíš pokoj, musíš se zastavit a dávat pozor, co ti Bůh říká. Pokoj funguje jako kompas ve tvém srdci, ukazuje ti správný směr. Proto Bůh v Bibli říká: „Usilujte o pokoj se všemi a o posvěcení, bez něhož nikdo neuvidí Pána.“ (Židům 12,14)

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Následování pokoje tě ochrání od problémů.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon