Pravda Vás Vysvobodí

Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Jan 8,32

V konečné fázi je náš životní úspěch omezen tím, čemu věříme a o čem jsme přesvědčeni. V dnešní době se mnozí lidé vůbec nezajímají o podstatu svého přesvědčení, a i přesto celý svůj život postaví na skutečnostech, které jednoduše nejsou pravdivé. Cokoliv média, slavné osobnosti nebo přátelé řeknou, se jednoduše stává „pravdou“.

Věřit tomu, co slyšíme z úst ostatních, místo studování Božího slova, vás může omezit a zabránit naplnění vašeho Bohem daného poslání. Pokud však nepřestanete usilovat o pravdu, přijmete ji a postavíte na ní svůj život, budete prospívat v každém jednání.

Chcete-li žít v souladu s Boží pravdou, musí být každodenní obecenství s Pánem vaší prioritou. Důrazně vás nabádám, abyste s Ním pravidelně rozmlouvali v modlitbě, četli Jeho slovo, uctívali Ho a každý den si prostě uvědomovali Jeho přítomnost a vedení.

Pokud poznáte Boha, budete znát pravdu. Přebýváte-li v Jeho pravdě, zakoušíte Jeho pokoj, svobodu a životní radost.


Můžete se začít modlit

„Bože, nechci se nechat omezit svým přesvědčením o tom, co je pravda. Jediným zdrojem skutečné pravdy jsi Ty. Vím, že když si vyhradím čas na Tebe a mám s Tebou společenství, uvádíš mne do veškeré pravdy.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon