Nepodlehněme obavám

Hospodin je mé světlo i má spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, koho bych se lekal? Žalm 27,1

Pokud se budete bát, nebudete moci naplnit Boží plán. Soustředí-li se vaše mysl na věci, před kterými máte strach, budete trpět a přijdete o radost.

V době, kdy jsme plánovali cestu na konferenci do Indie, jsem měla velký strach. Byla jsem sice nadšená z této nádherné příležitosti, měla jsem však velké obavy z dlouhého letu a špatných poměrů v této zemi. Pán však ke mně promluvil a ukázal mi, že strach mohu překonat Jeho slovem. Kdybych dovolila, aby negativní věci ovládaly mojí mysl, okrádala bych se o radost a o všechny pěkné zážitky, které jsem měla podle Boží vůle zakusit.

Strach je totiž jakousi pastí a my se musíme rozhodnout, že se do ní nechytíme. Objeví-li se věci, které se snaží v našem srdci vyvolat strach, například nejistota z budoucnosti nebo řešení nových situací a výzev, začněme číst Žalm 27,1. Modleme se a vyznejme: „Hospodin je mé světlo i má spása, koho bych se bál“.

Modlitba

„Pane, vyznávám, že jsi mým světlem a mojí spásou. S Tebou se v životě nemusím ničeho bát. Mám v Tobě vítězství.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon