Přemýšlejme o Božích cestách

Přemýšlím o tvých přikázáních a hledím na tvé stezky. Žalm 119,15

Někdy v životě zakusíme velká zklamání – nemůžeme najít práci nebo nás v zaměstnání nepovýší, i když jsme po tom velmi toužili. Hluboká citová zranění však nemusí být způsobena jen takovými velkými věcmi, nýbrž někdy jen celou řadou menších nepříjemností. Proto se musíme naučit, jak tato „malá“ každodenní zklamání překonávat.

Malé frustrace, se kterými se každodenně setkáváme, jsou samy o sobě nepříjemné, a pokud se navíc v našich životech nahromadí, zaměstnají naši mysl natolik, že nebudeme moci přemýšlet o ničem jiném.

Tehdy se musíme obrátit na Boha a začít rozjímat nad Jeho zaslíbeními. Životní situace nás mohou někdy srazit ke dnu, nesmíme tam však zůstat. Bůh má moc a je vždy připraven nás pozvednout.

Namísto toho, aby nám zklamání ztěžovala život, raději je použijme jako odrazový můstek k lepším věcem. Rozhodněme se a přemýšlejme o Božích cestách, protože Bůh má pro nás připravené lepší věci a pomůže nám překonat všechna zklamání.

Modlitba

„Bože, podle Žalmu 119,15 budu přemýšlet o Tvém slově a ne o malichernostech, které se mě snaží odvést ze správné cesty. Vím, že mohu překonat zklamání tím, že budu hledat pravdu ve Tvém slově, které je mocné a životodárné.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon