Jak úspěšně šířit Boží slovo

Chci však, bratři, abyste věděli, že mé postavení bylo spíše k prospěchu evangelia; a většina bratrů, kteří se spolehli na Pána, se kvůli mým poutům ještě více odvažují mluvit beze strachu slovo Boží.                            Filipským 1,12.14

Někdy nás nepřítel napadá prostě jen proto, že následujeme Boží slovo. Marek 4,17 mluví o lidech, kteří když uslyší slovo, hned je s radostí přijímají, ale když nastane soužení nebo pronásledování pro Slovo, ihned odpadají.

Satan dobře ví, že nám Boží slovo dává moc, a proto nás chce zastavit dříve, než ho předáme dál ostatním. Proto je důležité, abychom střežili slovo ve svém srdci a vzepřeli se ďáblu, který nám ho chce ukrást. Překážky, které nepřítel přináší, tak nakonec poslouží k tomu, že ostatní poznají Pána.

Apoštol Pavel říká, že prošel mnohými zkouškami jednoduše proto, aby se druzí začali spoléhat na Pána a ještě více se odvážili beze strachu hlásat evangelium. Ani vězení Pavlovi nemohlo zabránit v tom, aby si jej Bůh používal.

Chceme-li sloužit druhým, budeme muset mnohdy čelit nepříznivým okolnostem. Důvěra a víra v Boha nás však přivede k vítězství a tím povzbudíme i druhé.

Modlitba

„Bože, chci zůstávat v Tobě a ve Tvém slově. Prosím Tě, abys protivenství, která přicházejí, použil k tomu, abych byl silnější a mohl šířit Tvé slovo ve svém okolí.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon