Radujme se ze života

Budou zpívat o Hospodinových cestách, radovat se z jeho mocných skutků*, neboť Hospodinova sláva je velká. Žalm 138,5

Dříve jsem bývala velmi náročná na sebe i své okolí. Měla jsem přehnané požadavky na chování i vzhled svých dětí, vše od mého zevnějšku až po náš dům muselo být naprosto dokonalé. Velmi mi záleželo na tom, co si o mně druzí myslí. Dokonce jsem podle svých představ chtěla změnit i svého manžela. Nemohu si vzpomenout na jedinou oblast, ve které bych nebyla přehnaně náročná. Tento životní postoj mi škodil a potřebovala jsem se od něj osvobodit.

Neuměla jsem uchopit život za správný konec, důvěřovat Bohu a radovat se ze života. Bez radosti ale nemůžeme být duchovně, duševně ani tělesně zdraví. Bůh nám v Bibli nejen radí, ale doslova přikazuje, abychom se radovali, protože ví, jak je to pro nás důležité.

Nejlepší dar, který můžeme své rodině i světu dát, je naše zdravá osobnost. Nemůžeme však být zdravou osobností, pokud nám schází radost. Pokud potřebujeme změnu, začněme se radovat z každodenního života a osvoboďme se od přehnaných požadavků na sebe i druhé.

Modlitba

„Duchu svatý, pomoz mi, abych se osvobodil od přehnaných nároků a očekávání, chci se každý den radovat z Tvé dobroty.“

* Dodáno podle anglického originálu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon