Jak překonat pokušení

Ježíš řekl svým učedníkům: „Není možné, aby nepřišla pokušení…“ Lukáš 17,1

Pokušení jsou neustále přítomným problémem, nejraději bychom je úplně vymazali ze svých životů. Místo toho s nimi musíme bojovat, i když se nám to vůbec nelíbí. V Lukášovi 17,1 Ježíš říká, že do našich životů určitě pokušení, tedy léčky a pasti, přijdou a budou nás chtít svést k hříchu.

Proč vlastně zkoušky přicházejí a proč se s nimi musíme zabývat? Protože tím roste naše víra. Kdybychom jimi neprocházeli, nepoznali bychom, jakou máme duchovní moc. Ve svém životě musíme projít malými i velkými zkouškami, aby naše moc rostla.

Ve 4. kapitole Lukášova evangelia satan pokoušel Ježíše a doufal, že najde nějakou slabinu, skrze kterou by Ho mohl napadnout. Ježíš však použil Boží slovo a nepřítele porazil. Povzbuzuji vás, abyste jednali stejně jako On. Bůh předem věděl, že Ježíš ve zkoušce zvítězí, a stejným způsobem důvěřuje i nám. Ví, že když budeme následovat příklad Ježíše, překonáme pokušení a ve zkouškách zvítězíme.

Modlitba

„Děkuji Ti, Bože, že mi pomáháš překonat pokušení, která přicházejí od nepřítele. V období zkoušek použiji Tvé slovo a Tvoji pravdu, protože tak zvítězím.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon