Čtyři rady ke studiu Božího slova

Můj synu, věnuj pozornost mým slovům, nakloň ucho k mým řečem. Přísloví 4,20

Mnozí lidé se mě ptají, jak studovat Boží slovo. Zde jsou čtyři užitečné rady:

  1. Vyhraďte si čas. Já osobně se věnuji Božímu slovu ráno. Najděte si i vy, podle svých možností, nejlépe vyhovující část dne. Začněte a uvidíte pozitivní ovoce, které vám tyto chvíle nad Božím slovem přinesou.
  2. Najděte si příjemné místo. Vyberte si nějaké místo, kde se dobře cítíte a kde vás nikdo nebude rušit.
  3. Připravte si pomůcky. Ke studiu budete potřebovat Bibli, dobrý biblický slovník, konkordanci a také pero a papír, abyste si mohli zapisovat verše a poznámky.
  4. Připravte svá srdce. Mluvte s Bohem a vyznejte mu vše, co je třeba. Tak vám v čase vašeho studia nebude nic bránit v tom, abyste přijali z Božího slova zjevení, která jsou pro vás připravena.

Věnujte čas studiu Slova, protože v něm je moc, která promění váš život. Stanete se takovými, jakými vás Bůh chce mít.

Modlitba

„Pane, vyhradím si čas na studium Tvého slova. Nauč mě rozumět Tvé pravdě a podřizovat se jí ve svém životě v každém dni.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon