Raduj se v každém okamžiku

Raduj se v každém okamžiku

Radujte se v Pánu vždycky, znovu řeknu: radujte se! (Filipským 4,4)

Pavel věděl, jak důležité je radovat se z Boží dobroty. Proto nám v tomto verši opakovaně říká, abychom se radovali. V následujících verších nás povzbuzuje, abychom se netrápili a nedělali si starosti. Místo toho se máme modlit a ve všem děkovat Bohu – ne až po vyhrané bitvě, ale i během.

Pokud budeme čekat, až bude vše dokonalé, nikdy se nezačneme radovat. Raduj se uprostřed těžkostí a zjistíš, že jsi blíže Bohu. Pavel také píše, že „jsme proměňováni v týž obraz, od slávy k slávě, jako od Pána Ducha“ (2 Korintským 3,18). To znamená, že se můžeme radovat ze slávy, kterou prožíváme i během našeho růstu. Každý den se stáváme podobnějšími Božímu obrazu.

Na začátku mé služby byla moje radost závislá na okolnostech. Nakonec mi ale Pán ukázal dveře k opravdovému štěstí. Průlomové bylo, když jsem zjistila, že plnost radosti se nachází v jeho přítomnosti – ne v jeho darech (Žalm 16,11).


Opravdová radost přichází, když hledáme Boží tvář.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon