Utěšitel

Utěšitel

Já, já jsem váš utěšitel. (Izajáš 51,12)

Různá jména Ducha svatého popisují jeho charakter a jeho službu v našem životě. Je nazýván naším Učitelem, Pomocníkem, Přímluvcem, Obhájcem, naší Posilou a Pomocí, vždy pohotovou. Tato jména zjevují, co všechno Duch svatý činí pro věřící. Dnes se chci zaměřit na jeho roli Utěšitele (viz Jan 14,16).

Po mnoho let jsem se pravidelně zlobila na svého manžela, protože mi neposkytoval útěchu, kterou jsem v daném okamžiku potřebovala. Jsem si jistá, že se o to snažil, dnes ale vím, že Bůh nedovolil, aby měl Dave utěšil, protože chtěl, abych útěchu hledala u Ducha svatého. Kdybych ho o to bývala požádala, poskytl by mi veškerou útěchu, kterou jsem potřebovala.

Bůh dovolí lidem, aby se o nás postarali jen do určité míry, a nic víc. Ani ti, kdo nám jsou nesmírně blízcí, nám nejsou schopni neustále dávat vše, co potřebujeme. Když očekáváme, že pro nás druzí udělají to, co dokáže jen Bůh, nejsou naše očekávání na správném místě a nakonec vždy zažijeme zklamání.

Boží útěcha je mnohem lepší než jakákoli jiná. Lidé nám nikdy nedokážou dát to, co skutečně potřebujeme, s výjimkou situací, kdy Bůh nějakého člověka povolá a pomaže, aby nám posloužil. To se stává často. Přesto však jediným zdrojem opravdové útěchy zůstává Bůh. Jestli potřebuješ utěšitele, běž za Bohem a přijmi jeho útěchu způsobem, který on uzná za vhodné. Pokud se cítíš zraněný, chci tě povzbudit, abys požádal Boha o jeho nadpřirozenou útěchu.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Hledej a přijímej útěchu od Boha.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon