Vstup do jeho přítomnosti s chválou

Vstup do jeho přítomnosti s chválou

Vejděte do jeho bran s děkovnými písněmi, na jeho nádvoří s chválami! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu… (Žalm 100,4)

Existují způsoby, díky nimž můžeš být Bohu k dispozici a můžeš lépe slyšet jeho hlas. Jedním z nich je, začít Boha uctívat a ze srdce jej chválit. Bůh velmi rád zjevuje svou přítomnost a moc lidem, kteří ho skutečně chválí a uctívají. A když se zjeví jeho přítomnost a moc, slyšíme jeho hlas, vidíme zázraky, lidé jsou uzdravováni, životy jsou proměňovány a tato proměna se děje uvnitř a projevuje se navenek.

Netoužíš ve svém vztahu s Bohem právě po tomto? Když s ním mluvíš a nasloucháš jeho hlasu, není to proto, že potřebuješ v nějaké životní oblasti změnu? Jestliže ho prosíš o novou práci, je to změna. Když se modlíš, aby někdo z tvých milovaných poznal Pána, je to také změna. Jestli prosíš Boha, aby se ti zjevil a pomohl ti růst do duchovní zralosti, i to je změna. Když se modlíš za mladé, kteří žijí na ulici, aby přestali užívat drogy, je to změna. Pokud Boha prosíš, aby ti pomohl tak snadno nevybuchnout, je to změna.

Ať už se modlíš za cokoli, jedním z nejlepších způsobů, jak začít, je chvála a uctívání. Tak bude tvé srdce přímé před Bohem, budeš schopen slyšet jeho hlas a ve tvém životě budou moct nastat změny.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Když potřebuješ slyšet Boží hlas, chval a uctívej Boha.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon