Vydejte Bohu Vše, Co Máte

Cti Hospodina svým majetkem a prvotinami ze vší své úrody. Tvé sýpky se naplní hojností a tvé sudy budou přetékat novým vínem. Přísloví 3,9–10

Mnozí chtějí přijímat od Boha, nejsou však připraveni Bohu vydat vše, co mají. Pravdou je, že je dobré pravidelně hodnotit průběh našeho života a stav našeho srdce. Tak budeme moci zůstat zaměřeni na Boha, ochotni vydat Mu vše a vykonat to, co nám pokládá na srdce. Občas bude potřeba znovu se rozhodnout pro štědrost a investovat náš život, čas a peníze pro Boží dílo.

Nedovolte ďáblu, aby vás zastrašil a odradil od dávání. Ježíš nás volá, abychom si nedělali starosti a nebáli se. Bůh totiž ví, co potřebujeme, a zaslíbil, že se o nás postará (viz Matouš 6,25–34).

V knize Přísloví 3,9–10 čteme: „Cti Hospodina svým majetkem a prvotinami ze vší své úrody. Tvé sýpky se naplní hojností a tvé sudy budou přetékat novým vínem.“ Dáte-li Bohu vše, co máte, bude věrný a postará se o vás.

Vydejte svůj život Jemu. Dejte mu vše, čím jste, vše, v co doufáte. Odevzdejte mu své sny, vize, touhy a přání. Budou-li všechny tyto věci v Jeho ruce, může Bůh skrze váš život prokázat svou moc.


Můžete se začít modlit

„Bože, dnes Ti vydávám úplně vše, své ruce, svá ústa, svou mysl, své tělo, své peníze a svůj čas. Vše, co mám je Tvé. Dnes toužím činit Tvou vůli.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon