Zdravé Kořeny Vedou K Dobrému Ovoci

Když jste tedy přijali Krista Ježíše, Pána, pak v něm žijte, zakořeněni a budováni v něm, upevňujte se ve víře, jak jste byli vyučeni, rozhojňujíce se v ní s děkováním. Koloským 2,6–7

Důležité je si uvědomit, odkud pochází naše chování. Špatné jednání je jako špatné ovoce ze špatného stromu s nezdravými kořeny. Je možné celý život bojovat proti vnějším příznakům, špatné ovoce se však vždy objeví znovu někde jinde. Až do doby, než odstraníme jeho kořeny. Tato zásada nikdy neselže: Zkažené ovoce pochází ze zkaženého kořene, dobré ovoce vždy vyrůstá ze zdravých kořenů.

Chceme-li se skutečně vypořádat se špatným ovocem, musíme poslechnout slova apoštola Pavla, kterými Koloské vybízí, aby zůstali „zakořeněni“ v Bohu.

Možná bude potřeba, abychom pozorně zkontrolovali naše kořeny. Pokud jsou nesprávné, škodlivé nebo špatné, není třeba ztrácet naději. Je možné nechat se vykořenit ze špatné země a zasadit do dobré půdy Ježíše Krista. Takto budeme moci být zakořeněni a zakotveni v Něm a v Jeho lásce.

Nezapomeňte, že vykořenění může být někdy bolestivé. Chceme-li být přesazeni, zakořenit a zakotvit se v jiné půdě, musíme projít určitým procesem. Chce to čas a úsilí, skrze víru a trpělivost se však stáváme dědici Božích zaslíbení.

Modlím se, abyste byli zakořeněni a budováni v Kristu a nesli dobré ovoce všude tam, kde jste.


Můžete se začít modlit

„Pane, pomoz mi, abych nezůstal zakořeněn ve špatné půdě. Toužím být zakořeněn v Kristu a stát se dobrým stromem se zdravými kořeny. Chci nést dobré ovoce. Vím, že to může být bolestivé. Jsem však přesvědčen, že mi skrze víru a trpělivost pomůžeš změnit můj život.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon