Naše duchovní dědictví

Neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho Syna, tak aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími. Římanům 8,29

Ježíš přišel na svět, aby se stal dokonalou bezhříšnou obětí za nás, protože ve své přirozenosti nejsme schopni stát se dokonalými. Díky této oběti se můžeme každý den připodobňovat Ježíši. Žijeme-li tak, jako žil On, získáváme své duchovní dědictví.

Vést spravedlivý život, tak jako Ježíš, se nenaučíme přes noc. Všichni totiž chybujeme. Konec konců, kdybychom byli dokonalí, nepotřebovali bychom Spasitele. V srdci však musíme pěstovat touhu – chopit se  svého duchovního dědictví a těšit se z něj. Máme důvěřovat Bohu a pevně věřit, že nás Bůh proměňuje k obrazu svého Syna, Ježíše Krista.

V Efezským 1,11–12 čteme: „V něm jsme se stali i dědici, když jsme byli předurčeni podle předsevzetí toho, který působí všechno podle rady své vůle, abychom tu byli k chvále jeho slávy, my, kteří jsme již předtím doufali v Krista.“

Přijali jste dědictví a Boží vůlí je, abyste prožívali pokoj a jistotu, protože víte, kým jste a komu patříte.

Rozhodnete se důvěřovat Bohu a dovolíte mu, aby vás každý den připodobňoval k obrazu svého Syna?

Můžete se začít modlit

„Bože, děkuji Ti za duchovní dědictví, které mám v Kristu. Důvěřuji Ti, protože vím, že mě každý den formuješ do podoby svého Syna.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon