Ztiš se, prosím

Ztiš se, prosím

Uval své dílo na Hospodina a tvé plány obstojí. (Přísloví 16,3)

Bůh do našich životů zasahuje, jestliže ho o to požádáme. Ve chvíli, kdy přestaneme prosazovat vlastní vůli, může začít jednat on. Ve kterém okamžiku k nám Bůh začíná důvěrně a mocně promlouvat? Když sami přestáváme mluvit a začínáme naslouchat. Místo toho, abychom se snažili své problémy řešit sami, dělali si starosti a trápili se kvůli nim, můžeme tiše naslouchat, co na to říká Bůh.

Dnešní verš zmiňuje naše „dílo“. Naše dílo mnohokrát zahrnuje věci, které se týkají naší mysli: naše úvahy, analýzy a snahy zjistit, co se děje a co bychom měli dělat. Bůh říká, že pokud mu odevzdáme své dílo, naše plány obstojí. Jinými slovy, když dokážeme svou mysl uklidnit a budeme mít jasnou hlavu, Bůh nám bude moct dát nápady a zjevovat nám inovativní strategie a směry.

Jednou jsem byla rozrušená a trápila se kvůli jistému problému, ohledně kterého jsem nedostávala žádnou odpověď. Pak jsem konečně zmlkla a zeptala se Boha, co mám dělat. A on jednoduše řekl: „Udělej, to, co bys poradila komukoli jinému, kdo by tě ve stejné situaci poprosil o radu.“ Okamžitě jsem věděla, co mám dělat, a do mého srdce se navrátil pokoj. Bůh pro tebe má připravené odpovědi. Stačí, když mu budeš v tichosti naslouchat.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Umlč svá ústa a mysl, aby Bůh mohl mluvit. Pak tvé plány obstojí.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon