Zůstaň v bezpečí Božího slova

Zůstaň v bezpečí Božího slova

Všechno však zkoušejte; co je dobré, to pevně držte. (1. Tesalonickým 5,21)

Jestli chceme jasně slyšet Boží hlas a vyvarovat se klamu, musíme pravidelně trávit čas s Bohem a studovat jeho Slovo. Pokud jen nasloucháme Božímu hlasu, aniž bychom znali jeho Slovo, děláme chybu. Psané Boží slovo nás chrání před oklamáním.

Kdo se pokouší naslouchat Bohu, aniž by znal jeho Slovo, jedná nezodpovědně a je dokonce v nebezpečí. Lidé, kteří chtějí být vedeni Duchem, ale jsou příliš líní, než aby trávili čas studiem Božího slova, jsou na cestě k oklamaní, protože zlí duchové dychtivě touží našeptávat naslouchajícím uším. Ďábel se snažil Ježíše přesvědčit o určitých věcech, Ježíš však vždy odpověděl „Je psáno,“ a poté citoval Písmo, aby vyvrátil nepřítelovy lži (viz Lukáš 4).

Někteří lidé se k Bohu obracejí, jen když mají potíže a potřebují pomoc. Pokud však nejsou zvyklí Bohu naslouchat, bude pro ně obtížné rozpoznat jeho hlas, když ho skutečně potřebují.

Jakoukoli myšlenku, nápad nebo touhu, která v nás vyvstane, musíme porovnat s Božím slovem. Pokud Boží slovo neznáme, nebudeme mít nic, s čím bychom porovnali své teorie a nápady. Nepřítel nám pak může vnuknout divoké myšlenky, které se nám budou zdát smysluplné. Skutečnost, že je určitá myšlenka logická, ještě neznamená, že je od Boha. Některé věci, které slyšíme, se nám mohou líbit, nicméně to, že nás něco oslovuje, ještě neznamená, že je to od Boha. Můžeme slyšet něco, co dobře působí na naše emoce, pokud v tom ale nemáme pokoj, není to od Boha. Bůh nám radí, abychom vždy následovali pokoj a řídili se jím v životě (viz Koloským 3,15).

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Vše, co slyšíš, srovnávej s Božím slovem, protože to je jediný standard pravdy, který existuje.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon